Hospodaření v roce 1995


Přehled hospodaření za rok 1995.

 

  zobrazit tabulku na celou obrazovku

 

 

 

 

 

 

ř. 1 Poč. zůstatek k 1.1.  
ř. 2 Stav Kč na účtě 74 370,14
ř. 3   Peněžní ústav Kč 530 000,00
   
ř. 4 Peněžní prostředky celkem k 1.1. 604 370,14
ř. 5  Příjmy      - podniky 238 532,00
                 - důchodci / 1 452 139 437,00
                 - ostatní 57,80
   
                    celkem 378 026,80
  Příjem úroků na účet  
Výplata   - podpory 347 500,00
                - poplatky 3 479,40
                - odměny, daně 2 000,00
                - nákup certifikátu 22 900,00
   
                  celkem 375 879,40
     
Stav účtu k 31.12.1995  
  (ř. 2 + 8 + 9 - 14) 76 517,54
Peněžní prostředky uložené k 31.12.1995 530 000,00
Nákup certifikátu z úroků 47 100,00
   a z vybraných peněz z účtu 22 900,00
     
Peněžní prostředky celkem  
  (ř. 15 + 16 + 17 + 18) 676 517,54
Příjmy za rok 378 026,80
Výdaje za rok 352 979,40
Schodek -, přírůstek + + 25 047,40
   
Pokrytí schodku úroky 47 100,00
     
Konečný schodek -, přírůstek +  
  (ř. 19 - 4) + 72 147,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 18.3.1996

Vypracovala : Rambouosková

 

zde máte možnost stáhnout a otevřít původní dokument - informace.xls

 

 

« Zpět