Činnost ÚF


Informace o činnosti Výboru ÚF.

 

 

Výbor

■ - zajišťuje veškerou činnost UF

■ - zajišťuje shromáždění 1x za 5 let, včetně příslušných informací

■ – zajistit jednání výboru minimálně 1x za ˝ roku

Odpovídá: předseda výboru

 

Pověřuje:

Finanční činnost:

■ - provádí a zajišťuje finanční operace spojené s hospodařením UF.

■ - zajišťování administrativně technické činnosti

Odpovídá: předseda výboru

 

Administrativní činnost:

■ - provádění a zajišťování administrativní činnosti výboru UF.

■ - rozborová činnost

Odpovídá: předseda + místopředseda výboru

 

Ostatní činnost:

■ - Informace pro členy, nábor, různé úkoly a atd)

Odpovídá: členové výboru

 

 

 

Administrativa

Evidence + hospodaření:

■ - jednoduché účetnictví finančního hospodaření

■ - evidence členů – důchodců a externích

■ - rozborová činnost

Odpovídá: předseda výboru

 

Kontakt + korespondence:

■ - úřední styk s ČS, a.s. a ostatní instituce

■ - korespondence členům UF

■ - podklady pro internetové stránky

Odpovídá: předseda výboru

 

Žádosti + složenky:

- zajištění složenek a informace členů

■ - žádosti a výplata příspěvku

Odpovídá: předseda výboru

 

Internet:

- zajištění funkčnosti internetových stránek sdružení

■ - provádět pravidelnou aktualizaci internetových stránek

Odpovídá: předseda výboru

 

 

 

Revizní komise

Evidence hospodaření:

■ – Zajišťuje kontroly činnosti UF v jakékoliv oblasti

■ – provádí kontroly minimálně 1x ročně

Odpovídá: předseda revizní komise

 

 

 

    « Zpět