Všeobecné informace


  

Spolek zaměstnanců DP Praha - Úmrtní fond

Historie
Podnik – tzv. Elektrické podniky Královského města Prahy měl málo zaměstnanců a všichni se navzájem znali. Byli to kamarádi, přátelé a pojila je solidárnost, která se projevovala zejména v době, kdy lidský život končí. Chtěli vyjádřit vztah k zemřelému a tak uspořádali sbírku, nejdříve do „čepice“ a pak byl založen v roce 1922 fond jako akce závodního výboru.

Současnost
V dnešní době podle stanov spolku je nejvyšším orgánem ÚF „Shromáždění zástupců členů ÚF“. Shromáždění se schází 1x za 5 let a v případě potřeby i dříve. Shromáždění volí výbor a revizní komisi ÚF. Výbor má 5 členů (Blecha – předseda, Pivetz – místopředseda, Zika, Marešová a Novák) a revizní komise má 3 členy (Valenta – předseda, Mikešová a Klímová).

Výše finančních částek
Ode dne 1.1.2017 bude členský příspěvek u zaměstnanců ve výši 30,- Kč/měs. a u důchodců ve výši         20,- Kč/měs. Výše finanční podpory pozůstalým je ve výši 10 000,- Kč.

Členství ve spolku
Členem spolku může být:

Staň se i ty členem spolku
Když se stanete členy spolku pomůžete svým rodinám a pomůžete tím i vzkřísit vzájemný dobrý vztah zaměstnanců DP Praha, započatý Vašimi předchůdci, ve velké většině Vašimi dědy, táty nebo maminkami. Všichni ve výboru spolku se snažíme navázat na tradice předků a udržet je při životě, protože pozůstalí a naši kamarádi a přátelé si tuto tradici zaslouží.

Informace při odchodu do důchodu
Zaměstnanec, který je člen spolku a odchází do jakéhokoliv důchodu, kontaktuje pověřeného člena výboru. Pověřený člen výboru jej zapíše do PC evidence členů spolku. Zároveň bude důchodce informovat o dalších skutečnostech v souvislosti s touto změnou a následně také obdrží informační materiály. Tento důchodce bude dostávat 1x ročně složenku na úhradu členských příspěvků.

Informace při úmrtí člena spolku
Kontaktovat pověřeného člena výboru spolku, který Vám podá požadované informace. Členům spolku je poskytována sleva ve výši 15% (PÚ Hl.m. Prah) a ve výši 25% (PÚ Pegas cz, s.r.o.) na veškeré objednané služby. Potvrzení o členství pro tyto ústavy vydává pověřený člen výboru spolku.

Informace
Pokud chcete být nápomocni svou prací výboru spolku, chcete-li se zúčastnit Shromáždění zástupců nebo máte zájem o jakékoliv informace ohledně činnosti spolku, kontaktujte pověřeného člena výboru spolku.

 

Kontaktní a pověřená osoba

pan Zdeněk Blecha, tel.: 607 701 578, zzblecha@seznam.cz