Přehled


Přehled stanov ÚF.

 

1922 

Takže první zmínka je v citované příručce (viz informace) z listopadu roku 1937 s tím, že fond byl založen v roce 1922.

 

Příspěvek:        Pohyblivý

Podpora:          7.000,- Kč

Záloha:             1.000,- Kč

Shromáždění:   ?

 

1989 

Dále jsou dochovány stanovy 1989, které byly schváleny Shromážděním Dobrovolné sbírky dne 12.12.1988 a nabývají účinnost dnem 1.1.1989 (Tyto stanovy hovoří o tom, že Dobrovolná sbírka vznikla pravděpodobně v letech 1925 až 1927 – neuchovali se prý žádné písemné materiály. Z těchto důvodů došlo k této úpravě a vydání Stanov.)

Vydána knížečka.

 

Příspěvek:        5,- Kč

Podpora:          2.000,- Kč

Záloha:             1.000,- Kč

Shromáždění:   3 roky

 

1993 

Vydány byly nové Stanovy, které byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra. Projednány na Shromáždění dne 22.11.1993 s platností ode dne schválení.

Vydána nová knížečka.

 

Příspěvek:        5,- Kč

Podpora:          2.000,- Kč

Záloha:             1.000,- Kč

Shromáždění:   3 roky

 

1999

1. změna Stanov byla schválena Shromážděním dne 28.4.1999 s platností ode dne schválení.

Změny vydány samostatně.

 

Příspěvek:        10,- a  8,- Kč 

Podpora:          3.000,- Kč

Záloha:             1.000,- Kč

Shromáždění:   5 let

 

2003

2. změna Stanov byla schválena Shromážděním ze dne 24.10.2002 s platností od 1.1.2003.

Byla vydána nová knížečka.

 

Příspěvek:        15,-  a  8,-  Kč

Podpora:          4.500,- Kč

Záloha:             2.000,- Kč

Shromáždění:   5 let

 

2009

3. změna Stanov byla schválena Shromážděním ze dne 23.10.2008 s platností od 1.1.2009.

Byla vydána nová knížečka.

 

Příspěvek:        20,-  a  14,-  Kč

Podpora:          7.500,- Kč

Záloha:             3.000,- Kč

Shromáždění:   5 let

 

2013

3. změna Stanov (doplnění) byla schválena Shromážděním ze dne 3.10.2013 s platností od 1.1.2014.

 

Příspěvek:        20,-  a  14,-  Kč

Podpora:          10.000,- Kč

Záloha:             3.000,- Kč

Shromáždění:   5 let

 

2016

4. změna Stanov byla schválena Shromážděním ze dne 6.10.2016 s platností od 1.1.2017.

Byla vydána nová knížečka.

 

Příspěvek:        30,-  a  20,-  Kč

Podpora:          10.000,- Kč

Záloha:             3.000,- Kč

Shromáždění:   5 let

 

 

 

    « Zpět