Informace


Informace k stanovám ÚF.

 

Něco z historie Stanov a i o celkových výhodách zaměstnanců dřívějších Elektrických podniků.

 

Písemná zmínka, která je uchována výborem ÚF (je to fotokopie) je uvedena v „Příručce pro zaměstnance Elektrických podniků hlavního města Prahy o některých jejich řádných i mimořádných právech a výhodách“

Příručka byla datována listopad roku 1937.

 

V části 6 této příručky se hovoří o „Pohřebním (úmrtním ) fondu“.

 

Tento fond byl založen jako svépomocná akce závodního výboru v roce 1922. Můžeme směle tvrditi, že správně koná své blahodárné poslání a že jest v přemnohých případech velmi značnou výpomocí pro pozůstalé.

 

Jmění a správu fondu spravuje komise ze závodního výboru a vedoucím již celá léta jest p.v. ředitel Hřebíček z Ú16.

 

Takže:

Při úmrtí zaměstnance i pensisty vyplatí se pozůstalým částka Kč 7.000,-.

(V roce 1937 byl roční plat cca 6.000,- až 17.000,- Kč)

 

Např.:

Příspěvky do fondu odvádějí se přímou srážkou při výplatě u všech zaměstnanců a jejich výše stanovena jest vždy tak, aby byl vybrán v běžném roce jen kapitál potřebný k výplatě s malou stálou reservou pro výplatu v době dovolených, kdy se srážky do fondu v z výplat neprovádí.

 

Tato věta je krásná a myslím, si, že dříve byla asi pravdivá:

Pohřební fond není zatížen administrací. Jeho úřadování jest rychlé a přesné.

 

Dále něco ještě zajímavého o této příručce.

 

Jedná zajímavost:

Několik slov úvodem – viz cituji:

„Soustava služebních práv a nároků zaměstnanců Elektrických podniků hlavního města Prahy jest dnes něco tak spletitého, že zpracování její v celek znamenalo by vydání celé značně obsáhlé knihy. Proto je vydávána tato stručná příručka.

 

Tuto příručku vydal Ústřední výbor zaměstnanců Elektrických podniků při Ústředním svazu samosprávných a veřejných zaměstnanců v Praze. Listopad 1937.

  

Co se týká uvedených výhod tak dle obsahu se je pokusím pro zajímavost všechny ocitovat a také kterých oblastí se týkají:

 Je to zajímavý přehled.

 

    -    Odběr proudu pro domácnost

    -    Jízda elektrickou drahou a autobusem po Praze

    -    Jízdné na státních drahách (České dráhy)

    -    Zlevněný koks a plyn

    -    Řádná dovolená

    -    Mimořádná dovolená

    -    Honorování práce ve sváteční den

    -    Úlevy o svátcích

    -    Výpomoc na pohřební výlohy

    -    Výpomoc za vojenské cvičení

    -    Výpomoc vdovám

    -    Záloha na služné (záloha platu)

    -    Záloha na činovní (bydlení)

    -    Mölzerův jubilejní fond (výpomoc v nezaviněné tísni a půjčky)

    -    Hlaváčkův fond (léčení dětí – léčebny, pobyty u moře, sanatoria, prázdninové pobyty, léky,

         atd)

    -    Pohřební fond

    -    Příspěvky závodní nemocenské pojišťovny (převozy do nemocnice, úmrtí, léčba lékařem,

         pobyt v nemocnici, léčebné ústavy)

    -    Výchovné na děti

    -    Mimořádné pojištění zaměstnanců proti úrazu

 

 

    « Zpět