Změna 2016 


Změna stanov 2016.

 

Spolek  zaměstnanců

DP Praha - Úmrtní fond

 

4 změna stanov

schválená shromážděním zástupců členů ÚF dne 6.10.2016

 

 1. Název
  1. Spolek zaměstnanců DP Praha – Úmrtní fond
 1. Úvod
  1. úvodní text nahradit tímto textem
  2. Úmrtní fond vznikl namísto „Dobrovolné sbírky úmrtního fondu“, která v Dopravním podniku Praha (dále jen DP), resp. u jeho právních předchůdců, existuje již od roku 1922.

Úmrtní fond byl dle zákona č. 83/1990 Sb. registrován jako občanské sdružení na civilně správním úseku Ministerstva vnitra ČR pod čj. VS/1-21 133/93-R.
V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník) a zákona                 č. 304/2013 Sb. (O veřejných rejstřících právnických a fyzických osob), byl upraven název na „ Spolek zaměstnanců DP Praha – Úmrtní fond“.
Hlavním posláním Spolku zaměstnanců DP Praha – Úmrtní fond (dále jen ÚF) je poskytování výpomoci svým členům a jejich rodinným příslušníkům v případě úmrtí.
Sídlem ÚF je Praha.

 1. Článek I, bod 2., písm. b)
  1. konec textu „(externí člen)“ se vypouští

 

 1. Článek I, bod 2., písm. c)
  1. konec textu „(externí člen)“ se vypouští
 1. Článek I, bod 3., písm. a)
  1. Úmrtní fond se nahrazuje zkratkou ÚF

 

 1. Článek I, bod 3., písm. c)
  1. text třetí odrážky se celý ruší a nahrazuje se tímto textem
  2. Informace o zaplacení vedená v PC evidenci ÚF.
 1. Článek I, bod 3., písm. d)
  1. vypouští se pojem externí člen a text bude následující
  2. Dokladem u důchodce je:

 

 1. Článek II, bod 1.
  1. vypouští se pojem externí člen a text bude následující
  2. ……..  příspěvek důchodce je ……………..
 1. Článek II, bod 1.
  1. upravuje se částka pro aktivní zaměstnance z 20,- Kč na 30,- Kč měsíčně a pro důchodce ze 14,- Kč na 20,- Kč měsíčně

 

 1. Článek II, bod 3.
  1. první větu uprostřed doplnit takto
  2. ………….poštovní poukázkou nebo převodem nejpozději ……………

 

 1. Článek II, bod 3.
  1. konec druhé věty upravit takto
  2. ………….do 30.11. předchozího roku.

 

 1. Článek III, bod 1.
  1. škrtá se koncový text bodu a text bude končit následovně
  2. ……………. a úroky z účtů.
 1. Článek IV, bod 2.
  1. Úmrtní fond se nahrazuje zkratkou ÚF

 

 1. Článek IV, bod 2.
  1. v poslední větě se vypouští pojem externí člen
 1. Článek IV, bod 5.
  1. doplňuje se registrované partnerství a text bude následující
  2. ……….manželka, partneři v registrovaném partnerství, druh, družka ……….

 

 1. Článek IV, bod 7. 
  1. Úmrtní fond se nahrazuje zkratkou ÚF
 1. Článek VI, bod 1.
  1. Úmrtní fond se nahrazuje zkratkou ÚF

 

 1. Článek VI, bod 1., písm. b)
  1. Úmrtní fond se nahrazuje zkratkou ÚF
 1. Článek VI, bod 2., písm. a)
  1. Úmrtní fond se nahrazuje zkratkou ÚF

 

 1. Článek VI, bod 3., písm. d)
  1. Úmrtní fond se nahrazuje zkratkou ÚF
 1. Článek VII, bod 1.
  1. Úmrtní fond se nahrazuje zkratkou ÚF

 

 1. Článek VII, bod 2.
  1. Úmrtní fond se nahrazuje zkratkou ÚF
 1. Článek VII, bod 3. 
  1. celý text bodu se ruší a nahrazuje se tímto textem
  2. Stanovy schválené Shromážděním zástupců ze dne 22.11.1993 byly aktualizovány dne 6.10.2016 Shromážděním zástupců s účinností od 1.1.2017.

 

 

 

 

LETÁČEK

 

UPOZORNĚNÍ

 

Výbor doporučuje následující postup při úmrtí člena ÚF nebo jeho rodinného příslušníka:

 

 

1.      Kontaktovat pověřeného člena výboru ÚF, který Vám podá požadované informace.

Pan Zdeněk Blecha

Tel.: 607 701 578 nebo 296 193 362

Adresa: Jažlovická 1323/22, 14900 – Praha 4

Mail: z.blecha@centrum.cz

 

 

2.     Pokud máte zájem o vybavení pohřbu, doporučuje výbor ÚF spojit se s některou objednávkovou kanceláří:

-         Pohřební ústav hl.m. Prahy

Tel.: 800 101 050

S tímto ústavem je uzavřena dohoda podle které je poskytována členům ÚF sleva ve výši 15%  na veškeré objednané služby.

 

-         Pohřební ústav PEGAS CZ s.r.o.

Tel.: 800 176 423

S tímto ústavem je uzavřena dohoda podle které je poskytována členům ÚF sleva ve výši 25%  na veškeré objednané služby.

 

 

 

3.     Potvrzení o členství pro tyto ústavy vydává pověřený člen výboru ÚF, kterého je třeba kontaktovat.

 

 

INFORMACE

 

Pokud chcete být nápomocen/a svou prací výboru ÚF, chcete se zúčastnit  shromáždění zástupců a nebo máte zájem o jakékoliv informace ohledně činnosti sdružení ÚF, kontaktujte pověřeného člena výboru ÚF.

Pan Zdeněk Blecha  /  předseda sdružení ÚF

 

 

 

    « Zpět