Změna 2013 


Změna stanov 2013 - doplnění.

 

 

 

 

 

Svépomocné sdružení

zaměstnanců DP, a.s. - Úmrtní fond

 

3. úprava stanov

 

 

Výbor ÚF navrhuje úpravu stanov:

úprava výše finanční výpomoci ve výši 10.000,- Kč.

 

Shromáždění schválilo termín od 1.1.2014

 

 

 

 

LETÁČEK

 

UPOZORNĚNÍ

 

Výbor doporučuje následující postup při úmrtí člena ÚF nebo jeho rodinného příslušníka:

 

 

1.      Kontaktovat pověřeného člena výboru ÚF, který Vám podá požadované informace.

Pan Zdeněk Blecha

Tel.: 607 701 578 nebo 296 193 362

Adresa: Jažlovická 1323/22, 14900 – Praha 4

Mail: z.blecha@centrum.cz

 

 

2.     Pokud máte zájem o vybavení pohřbu, doporučuje výbor ÚF spojit se s některou objednávkovou kanceláří:

-         Pohřební ústav hl.m. Prahy

Tel.: 800 101 050

S tímto ústavem je uzavřena dohoda podle které je poskytována členům ÚF sleva ve výši 15%  na veškeré objednané služby.

 

-         Pohřební ústav PEGAS CZ s.r.o.

Tel.: 800 176 423

S tímto ústavem je uzavřena dohoda podle které je poskytována členům ÚF sleva ve výši 25%  na veškeré objednané služby.

 

 

 

3.     Potvrzení o členství pro tyto ústavy vydává pověřený člen výboru ÚF, kterého je třeba kontaktovat.

 

 

INFORMACE

 

Pokud chcete být nápomocen/a svou prací výboru ÚF, chcete se zúčastnit  shromáždění zástupců a nebo máte zájem o jakékoliv informace ohledně činnosti sdružení ÚF, kontaktujte pověřeného člena výboru ÚF.

Pan Zdeněk Blecha  /  předseda sdružení ÚF

 

 

 

    « Zpět