Výjimka 2008


Výjimka ze stanov 2008.

 

Stanovy schválené dne 22.11.1993

 

Výjimka ze stanov projednaná a schválená na Shromáždění dne 23.10.2008

 

Účinnost k 1.1.2009

 

 

Článek II, bod 1 stanov svépomocného sdružení zaměstnanců DP Praha stanoví, že příspěvek pro zaměstnance je 20,- Kč.

 

Vzhledem k tomu, že u zaměstnanců DP nelze tuto částku zatím zajistit z technických a organizačních důvodů byla stanovena tato výjimka podle které bude výbor postupovat.

 

Odcházející zaměstnanci DP, v rámci reorganizace budou postupně informováni o výši příspěvku, který na nich bude požadován. Takovýto postup by měl do roku 2013 zajistit aby všichni zaměstnanci hradili příspěvek ve stanovené výši a to i zbývající část zaměstnanců DP.

 

Na příštím Shromáždění bude výbor informovat a vyhodnotí tuto pětiletou výjimku z placení příspěvku.

 

Shromáždění odsouhlasilo tento postup dne 23.10.2008

 

 

    « Zpět