Změna 2002 


Změna stanov 2002.

 

 

2. Změna stanov

 

projednána na Shromáždění dne 24.10.2002

 

platnost k 1.1.2003

 

 

  

 

 

Svépomocné sdružení pracovníků

Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., - Úmrtní fond

 

 

 

Úpravy se týkaly:

 

 

                -         Upřesňující změna názvu

 

                -         Změna používání slova zaměstnanci místo pracovníci

 

                -         Upraveno sídlo organizace

 

                -         Doplněno, že ve výjimečných případech rozhoduje výbor ÚF

 

                -         Úprava členských příspěvků z 10,- Kč na 15,- Kč u pracujících. Důchodci zůstávají na 8,- Kč.

 

          -    Upravena podpora na 4.500,- Kč

 

  

     « Zpět