Změna 1999


Změna stanov 1999.

 

1. Změna stanov

 

projednána na Shromáždění dne 28.4.1999

 

platnost k datu

 

 

 

Svépomocné sdružení pracovníků

Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., - Úmrtní fond

 

 

 

 

 

 

Návrh

na změnu Stanov svépomocného sdružení pracovníků Dopravního podniku

 hl. m. Prahy, akciová společnost, Úmrtní fond.

 

 

Navrhuje se změnit :

 

              Článek II, odstavec 1  (strana 2)

Členský příspěvek aktivních zaměstnanců je 10,- Kč měsíčně, členský příspěvek důchodců je 8,- Kč, pokud Shromáždění zástupců nerozhodne dle stavu finančních prostředků o změně.

 

              Článek IV, odstavec 1  (strana 3)

Výše finanční výpomoci z Úmrtního fondu je jednotná ve výši 3 000,- Kč, pokud Shromáždění zástupců nerozhodne dle stavu finančních prostředků Úmrtního fondu o změně této jednotné částky.

 

              Článek IV, odstavec 2  (strana 3)

Finanční výpomoc za zemřelého člena Úmrtního fondu se vyplácí….(dále zůstává text beze změny)

 

              Článek IV, odstavec 5  (strana 3)

Pro účely výplaty zálohy se za rodinného příslušníka považuje manžel, manželka a nezaopatřené děti podle zákona 117/95 Sb. o státní sociální podpoře.

 

              Článek VI, odstavec 1 a (strana 6)

                       Je nejvyšším orgánem ÚF, které se schází 1x za 5 let.

 

              Strana 8, bod 1.

Poslední věta se mění takto: S tímto pohřebním ústavem, který je městským podnikem, uzavřel výbor Úmrtního fondu dohodu, podle které je poskytována členům Úmrtního fondu DP sleva 15 % na objednané služby.

   

              Strana 8, bod 2.

                        Mění se číslo telefonu na 02/96192362

 

              Strana 4 a 5. 

Po dohodě s Pohřebním ústavem hl.m. Prahy je provedena úprava – viz vnitřní dvoustranna.

 

  

     « Zpět