Informace


Informace o složenkách / peněžních poukázkách.

   

Platba formou složenky je prováděna u důchodců a u pracujících mimo DP

(Stanovy – článek II, bod 3)

 

a také v případech přechodu pracujícího člena ÚF do důchodu

(Stanovy – článek II, bod 4).

 

Nejpozději do 30.11. příslušného roku obdrží člen ÚF na svou adresu poštovní poukázku na příští kalendářní rok. Uhrazením této poštovní poukázky do 31.12. příslušného roku je splněna povinnost zaplacení členských příspěvků pro příští rok.

(Stanovy – článek II, bod 3)

 

Poštovní poukázku (viz obrázek – Složenka A1) není třeba vyplňovat – obsahuje všechny údaje:

    -    adresa člena ÚF

    -    adresa sdružení ÚF

    -    číslo účtu ÚF

    -    variabilní symbol

    -    částku k úhradě.

 

Stačí tedy jen poukázat uvedenou částku a to formou platby na poště a nebo lze poukázat částku ze svého konta, ale nezapomenout uvést variabilní symbol – což je vlastně identifikační číslo člena ÚF.

Stejné jako důchodci.

Pouze výše částky je jiná.

Při odchodu do důchodu kontaktuje člen ÚF pověřeného člena výboru ÚF (pan Blecha).

(Stanovy – článek I, bod 3b)

 

Následně člen ÚF nejpozději do 1 měsíce obdrží na svou adresu poštovní poukázku s příslušnou částkou nebo alikvotní částkou na zbytek roku.

(Stanovy – článek II, bod 4)

 

Poštovní poukázka  (viz obrázek – Složenka A2) má vyplněno pouze:

    -    adresa ÚF

    -    číslo účtu ÚF

    -    variabilní symbol

    -    částka k uhrazení

 

Stačí tedy jen vyplnit – svoji adresu a potom platbu provést přes poštu či přes svoji banku.

 

 

 

    « Zpět