Informace


    Informace o shromáždění zástupců členů ÚF.

   

    Dle stanov - Článek VI, odst. 1

(Stanovy schválené Shromážděním zástupců ze dne 22.11.1993 byly aktualizovány dne 6.10.2016

 Shromážděním zástupců s účinností od 1.1.2017)

 

    Nejvyšším orgánem Úmrtného fondu je Shromáždění zástupců členů Úmrtního fondu.

 

   Shromáždění zástupců:

-   Stanovy Úmrtního fondu a jejich změny.

-   Výši členských příspěvků a finanční výpomoci.

-   Výsledky hospodaření ÚF.

-   Zprávy o činnosti výboru za období mezi shromáždění.

-   Výbor ÚF.

-   Revizní komisi ÚF.

 

    « Zpět