Forma placení


    Forma placení příspevků v rámci ÚF.

   

    Členské příspěvky se platí v rámci dvou skupin

-    20,- Kč/měs.

     (Stanovy – článek II, bod 1)

-   Platí se na celý kalendářní rok formou poštovní poukázky, kterou uhradí nejpozději do 31.12. předchozího roku. Poštovní poukázky jsou rozesílány pověřeným členem výboru ÚF, nejpozději do 30.11. příslušného roku.

             (Stanovy – článek II, bod 3)

-    30,- Kč/měs.

     (Stanovy – článek II, bod 1)

 

-    Zaměstnanci DP platí měsíčně a to přihláškou do účtárny (viz tiskopis), kterou vyplní/podepíše a předá do mzdové účtárny DP. Mzdová účtárna bude pravidelně částku srážet (viz výplatní páska) a tuto částku zasílat na účet ÚF

     Placení (Stanovy – článek II, bod 2)

      Přihlášení (Stanovy – článek I, bod 3a)

 

-    Zaměstnanci mimo DP

A/ Mají také možnost hradit členský příspěvek měsíčně přes svoji účtárnu (viz tiskopis), tak jak bylo popsáno v předchozím odstavci.

     (Stanovy – článek II, bod 3)

B/ Nebo mohou platit členské příspěvky za celý kalendářní rok poštovní poukázkou, kterou uhradí nejpozději do 31.12. předchozího roku. Poštovní poukázky jsou rozesílány pověřeným členem výboru ÚF, nejpozději do 30.11. příslušného roku.

     (Stanovy – článek II, bod 3)

 

 

    « Zpět