Informace o přijetí


    Informace o přijetí za člena ÚF.

   

    Členem ÚF se může stát

-    Zaměstnanec DP, který je v pracovním poměru u DP.

-   Zaměstnanec jiné organizace, která vznikla vyčleněním z DP, pokud v době tohoto vyčlenění byl členem ÚF (pokud nebyl je nutný postupovat jako cizí zaměstnanec).

-   Zaměstnanec cizí organizace, pokud požádá o přijetí výbor ÚF (písemně a ten jeho žádost schválí).

 

Pro přijetí je nutno splnit tyto náležitosti:

-   Přihlášení a písemný souhlas do účtárny k pravidelnému strhávání příspěvků (viz téma příspěvky).

-   Přihlášení a písemný souhlas do účtárny k pravidelném strhávání příspěvků (viz téma příspěvek) nebo formou složenky 1x ročně (nutno projednat  s ÚF).

-    Přihlášení a v tiskopisu „žádost o přijetí" vyplnit kolonku – způsob placení placení.

   

    « Zpět