Hospodaření v roce 2005


 

    Přehled hospodaření za rok 2004 / 2005.            stažení souboru - informace.xls

 

   

    text   rok 2004 rok 2005
1. Příjmy příspěvky podniky   466 321,00 451 493,00
    příspěvky důchodci   69 556,00 70 279,00
    úroky z běžného účtu   1 957,98 448,95
    úroky z vkladových účtů   13 446,53 20 853,72
    vkladový účet   0,00 400 000,00
           
  Celkem     551 281,51 943 074,67
           
2. Výdaje podpory   321 500,00 399 500,00
    poplatky spořitelně   7 686,50 9 011,00
    nákup vkladového účtu   0,00 400 000,00
    převod nájmu na DP-ED   0,00 0,00
    pokladna   0,00 0,00
           
  Celkem     329 186,50 808 511,00
           
3. Rozdíl (přírůstek +, schodek -)   222 095,01 134 563,67
           
4. Peněžní prostředky      
4a. počáteční zůstatek      
    běžný účet   318 466,66 539 727,90
    vkladové účty   1 309 180,31 1 310 014,08
    pokladna   0,00 0,00
           
  Celkem     1 627 646,97 1 849 741,98
           
4b. konečný zůstatek      
    běžný účet   539 727,90 273 627,82
    vkladové účty   1 310 014,08 1 710 677,83
    pokladna   0,00 0,00
           
  Celkem     1 849 741,98 1 984 305,65
           
5. Rozdíl (přírůstek +, schodek -)   222 095,01 134 563,67

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

 

   

 

   

 

    « Zpět