Hospodaření v roce 2004


 

    Přehled hospodaření za rok 2003 / 2004.            stažení souboru - informace.xls

 

   

    text   rok 2003 rok 2004
1. Příjmy příspěvky podniky   435 661,00 466 321,00
    příspěvky důchodci   138 784,00 69 556,00
    úroky z běžného účtu   1 354,19 1 957,98
    úroky z vkladových účtů   17 215,33 13 446,53
    vkladový účet   0,00 0,00
           
  Celkem     593 014,52 551 281,51
           
2. Výdaje podpory   391 500,00 321 500,00
    poplatky spořitelně   8 827,40 7 686,50
    nákup vkladového účtu   0,00 0,00
    převod nájmu na DP-ED   3 270,00 0,00
    pokladna   0,00 0,00
           
  Celkem     403 597,40 329 186,50
           
3. Rozdíl (přírůstek +, schodek -)   189 417,12 222 095,01
           
4. Peněžní prostředky      
4a. počáteční zůstatek      
    běžný účet   530 353,49 318 466,66
    vkladové účty   907 876,36 1 309 180,31
    pokladna   0,00 0,00
           
  Celkem     1 438 229,85 1 627 646,97
           
4b. konečný zůstatek      
    běžný účet   318 466,66 539 727,90
    vkladové účty   1 309 180,31 1 310 014,08
    pokladna   0,00 0,00
           
  Celkem     1 627 646,97 1 849 741,98
           
5. Rozdíl (přírůstek +, schodek -)   189 417,12 222 095,01

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

 

   

 

    « Zpět