Hospodaření v roce 2003


 

    Přehled hospodaření za rok 2002 / 2003.            stažení souboru - informace.xls

 

   

    text rok 2002 rok 2003
1. Příjmy příspěvky podniky 286 453,00 435 661,00
    příspěvky důchodci 83 958,00 138 784,00
    úroky z běžného účtu 2 291,47 1 354,19
    úroky z vkladových účtů 23 197,00 17 215,33
    vkladový účet 0,00 0,00
         
  Celkem   395 899,47 593 014,52
         
2. Výdaje podpory 194 000,00 391 500,00
    poplatky spořitelně 5 295,00 8 827,40
    nákup vkladového účtu 0,00 0,00
    převod nájmu na DP-ED   3 270,00
    pokladna 1 000,00 0,00
         
  Celkem   200 295,00 403 597,40
         
3. Rozdíl (přírůstek +, schodek -) 195 604,47 189 417,12
         
4. Peněžní prostředky    
4a. počáteční zůstatek    
    běžný účet 337 483,91 530 353,49
    vkladové účty 905 141,47 907 876,36
    pokladna 0,00 0,00
         
  Celkem   1 242 625,38 1 438 229,85
         
4b. konečný zůstatek    
    běžný účet 530 353,49 318 466,66
    vkladové účty 907 876,36 1 309 180,31
    pokladna 0,00 0,00
         
  Celkem   1 438 229,85 1 627 646,97
         
5. Rozdíl (přírůstek +, schodek -) 195 604,47 189 417,12

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

   

 

 

   

    « Zpět