Hospodaření v roce 2002


 

    Přehled hospodaření za rok 2001 / 2002.            stažení souboru - informace.xls

 

   

    text rok 2001 rok 2002
1. Příjmy příspěvky podniky 276 660,00 286 453,00
    příspěvky důchodci 86 152,00 83 958,00
    úroky z běžného účtu 1 648,47 2 291,47
    úroky z vkladových účtů 38 182,27 23 197,00
    vkladový účet 0,00 0,00
         
  Celkem   402 642,74 395 899,47
         
2. Výdaje podpory 278 000,00 194 000,00
    poplatky spořitelně 6 170,80 5 295,00
    nákup vkladového účtu 0,00 0,00
    pokladna 0,00 1 000,00
         
  Celkem   284 170,80 200 295,00
         
3. Rozdíl (přírůstek +, schodek -) 118 471,94 195 604,47
         
4. Peněžní prostředky    
4a. počáteční zůstatek    
    běžný účet 222 198,44 337 483,91
    vkladové účty 901 955,00 905 141,47
    pokladna 0,00 0,00
         
  Celkem   1 242 625,38 1 242 625,38
         
4b. konečný zůstatek    
    běžný účet 337 483,91 530 353,49
    vkladové účty 605 141,47 907 876,36
    pokladna 0,00 0,00
         
  Celkem   1 242 625,38 1 438 229,85
         
5. Rozdíl (přírůstek +, schodek -) 118 471,94 195 604,47

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

    « Zpět