Hospodaření v roce 2001


 

    Přehled hospodaření za rok 2000 / 2001.            stažení souboru - informace.xls

 

   

    text rok 2000 rok 2001
1. Příjmy příspěvky podniky 258 530,00 276 660,00
    příspěvky důchodci 91 099,60 86 152,00
    úroky z běžného účtu 1 042,89 1 648,47
    úroky z vkladových účtů 35 561,82 38 182,27
    vkladový účet 100 000,00 0,00
         
  Celkem   486 234,31 402 642,74
         
2. Výdaje podpory 257 000,00 278 000,00
    poplatky spořitelně 9 256,00 6 170,80
    nákup vkladového účtu 100 000,00 0,00
    pokladna 5 000,00 0,00
         
  Celkem   371 256,00 284 170,80
3. Rozdíl (přírůstek +, schodek -) 114 978,31 118 471,94
         
4. Peněžní prostředky    
4a. počáteční zůstatek    
    běžný účet 209 175,13 222 198,44
    vkladové účty 800 000,00 901 955,00
    pokladna 0,00 0,00
  Celkem   1 009 175,19 1 242 625,38
         
4b. konečný zůstatek    
    běžný účet 222 198,44 337 483,91
    vkladové účty 901 955,00 605 141,47
    pokladna 0,00 0,00
         
  Celkem   1 124 153,44 1 242 625,38
5. Rozdíl (přírůstek +, schodek -) 114 978,31 118 471,94

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

    

    « Zpět