Hospodaření v roce 2000


 

    Přehled hospodaření za rok 1999 / 2000.            stažení souboru - informace.xls

 

   

č.ř.

text

rok 1999 rok 2000
  Počáteční zůstatek    
1             Stav Kč na účtě 99 511,11 209 175,13
2             Peněžní ústav 800 000,00 800 000,00
3 Peněžní prostředky celkem 899 511,11 1 009 175,13
       
4 Příjmy      - podniky 240 960,00 258 530,00
5                  - důchodci 99 080,00 91 099,60
6                  - vkladové účty (VÚ) 0,00 0,00
                   - úrok z běž účtu (BÚ) 844,61 1 042,89
                   - úrok z VÚ 73 022,41 33 606,82
                   - úrok z certifikátu 0,00 0,00
7 Příjmy celkem 413 907,02 384 279,31
       
8 Výplata   - podpory 294 100,00 257 000,00
9                 - poplatky spořitelně 9 043,00 9 256,00
10                 - nákup VÚ 0,00 100 000,00
11 Výdaj - pokladna 1 100,00 5 000,00
12 Výdaje celkem 304 243,00 371 256,00
       
13 Vkladové účty (VÚ) 800 000,00 800 000,00
14 další VÚ z úroků 0,00 34 649,71
15 další VÚ z peněz z účtu 0,00 67 305,29
16 Peněžní ústav celkem 800 000,00 901 955,00
  Konečný zůstatek na účtě    
17 (ř. 1 + 7 - 12) 209 175,13 222 198,44
  Peněžní prostředky celkem    
18 (ř. 16 + 17) 1 009 175,13 1 124 153,44
       
19 Příjmy (ř. 4 + 5) 340 040,00 349 629,60
20 Výdaje (ř. 8 + 9 + 11) 304 243,00 271 256,00
  Schodek -, přírůstek +    
21 (ř. 19 - 20) 35 797,00 78 373,60
       
22 Pokrytí schodku úroky 73 867,00 34 649,71
       
23 Konečný schodek -, přírůstek + 109 664,02 113 023,31

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

 

   

 

    V Praze dne 16.2.2001

    

 

    « Zpět