Hospodaření v roce 1999


 

    Přehled hospodaření za rok 1998 / 1999.            stažení souboru - informace.xls          

 

   

č.ř. text rok 1998 rok 1999
  Počáteční zůstatek    
1             Stav Kč na účtě 134 139,54 99 511,11
2             Peněžní ústav 700 000,00 800 000,00
3 Peněžní prostředky celkem 834 139,54 899 511,11
       
4 Příjmy      - podniky 240 070,00 240 960,00
5                  - důchodci 108 160,00 99 080,00
6                  - vkladové účty (VÚ) 100 000,00 0,00
                   - úrok z běž účtu (BÚ) 792,87 844,61
                   - úrok z VÚ 41 595,20 73 022,41
                   - úrok z certifikátu 0,00 0,00
7 Příjmy celkem 490 618,07 413 907,02
       
8 Výplata   - podpory 317 500,00 294 100,00
9                 - poplatky spořitelně 7 746,50 9 043,00
10                 - nákup VÚ 200 000,00 0,00
11 Výdaj - shromáždění ÚF 0,00 1 100,00
12 Výdaje celkem 525 246,50 304 243,00
       
13 Vkladové účty (VÚ) 700 000,00 800 000,00
14 další VÚ z úroků 42 388,07 0,00
15 další VÚ z peněz z účtu 57 611,93 0,00
16 Peněžní ústav celkem 800 000,00 800 000,00
  Konečný zůstatek na účtě    
17 (ř. 1 + 7 - 12) 99 511,11 209 175,13
  Peněžní prostředky celkem    
18 (ř. 16 + 17) 899 511,11 1 009 175,13
       
19 Příjmy (ř. 4 + 5) 348 230,00 340 040,00
20 Výdaje (ř. 8 + 9 + 11) 325 246,50 304 243,00
  Schodek -, přírůstek +    
21 (ř. 19 - 20) 22 983,50 35 797,00
       
22 Pokrytí schodku úroky 42 388,07 73 867,00
       
23 Konečný schodek -, přírůstek + 65 371,57 109 664,02

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

 

   

 

    V Praze dne 12.1.2000

    

 

    « Zpět