Hospodaření v roce 1998


 

    Přehled hospodaření za rok 1997 / 1998.            stažení souboru - informace.xls

 

   

č.ř. text rok 1997 rok 1998
  Počáteční zůstatek    
1             Stav Kč na účtě 83 723,54 134 139,54
2             Peněžní ústav 600 000,00 700 000,00
3 Peněžní prostředky celkem 683 723,54 834 139,54
       
4 Příjmy      - podniky 240 820,00 240 070,00
5                  - důchodci 117 954,00 108 160,00
6                  - vkladové účty (VÚ) 500 000,00 100 000,00
                   - úrok z běž účtu (BÚ) 634,80 792,87
                   - úrok z VÚ 2 496,70 41 595,20
                   - úrok z certifikátu 87 000,00  
7 Příjmy celkem 948 905,50 490 618,07
       
8 Výplata   - podpory 293 500,00 317 500,00
9                 - poplatky spořitelně 4 989,50 7 746,50
10                 - nákup VÚ 600 000,00 200 000,00
11 Výdaje celkem 898 489,50 525 246,50
       
12 Vkladové účty (VÚ) 600 000,00 700 000,00
13 další VÚ z úroků 90 131,50 42 388,07
14 další VÚ z peněz z účtu 9 868,50 57 611,93
15 Peněžní ústav celkem 700 000,00 800 000,00
  Konečný zůstatek na účtě    
16 (ř. 1 + 7 - 11) 134 139,54 99 511,11
  Peněžní prostředky celkem    
17 (ř. 15 + 16) 834 139,54 899 511,11
       
18 Příjmy (ř. 4 + 5) 358 774,00 348 230,00
19 Výdaje (ř. 8 + 9) 298 489,50 325 246,50
  Schodek -, přírůstek +    
20 (ř. 18 - 19) 60 284,50 22 983,50
       
21 Pokrytí schodku úroky 90 131,50 42 388,07
       
22 Konečný schodek -, přírůstek + 150 416,00 65 371,57

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

 

 

   

   

    « Zpět