Hospodaření v roce 1997


 

    Přehled hospodaření za rok 1997.            stažení souboru - informace.xls

 

   

č.ř. text rok 1997
  Počáteční zůstatek  
1             Stav Kč na účtě 83 723,54
2             Peněžní ústav 600 000,00
3 Peněžní prostředky celkem 683 723,54
     
4 Příjmy      - podniky 240 820,00
5                  - důchodci / 1 452 117 954,00
6                  - vkladové účty (VÚ) 500 000,00
                   - úrok z běž účtu (BÚ) 634,80
                   - úrok z VÚ 2 496,70
                   - úrok z certifikátu 87 000,00
7 Příjmy celkem 948 905,50
     
8 Výplata   - podpory 293 500,00
9                 - poplatky spořitelně 4 989,50
10                 - nákup VÚ 600 000,00
11 Výdaje celkem 898 489,50
     
12 Vkladové účty (VÚ) 600 000,00
13 další VÚ z úroků 90 131,50
14 další VÚ z peněz z účtu 9 868,50
15 Peněžní ústav celkem 700 000,00
  Konečný zůstatek na účtě  
16 (ř. 1 + 7 - 11) 134 139,54
  Peněžní prostředky celkem  
17 (ř. 15 + 16) 834 139,54
     
18 Příjmy (ř. 4 + 5) 358 774,00
19 Výdaje (ř. 8 + 9) 298 489,50
  Schodek -, přírůstek +  
20 (ř. 18 - 19) 60 284,50
     
21 Pokrytí schodku úroky 90 131,50
     
22 Konečný schodek -, přírůstek + 150 416,00

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

    « Zpět