Hospodaření v roce 1996


 

    Přehled hospodaření za rok 1996.            stažení souboru - informace.xls

 

   

ř. 1 Poč. zůstatek k 1.1.  
ř. 2 Stav Kč na účtě 76 517,54
ř. 3   Peněžní ústav Kč 600 000,00
   
ř. 4 Peněžní prostředky celkem k 1.1. 676 517,54
ř. 5  Příjmy      - podniky 241 400,00
                 - důchodci / 1 452 126 276,00
                 - ostatní 100 000,00
   
                     celkem 467 676,00
  Příjem úroků na účet 9 000,00
Výplata   - podpory 361 300,00
                - poplatky 8 170,00
                - odměny, daně -
                - nákup certifikátu 100 000,00
   
                  celkem 469 470,00
     
Stav účtu k 31.12.1996  
  (ř. 2 + 8 + 9 - 14) 83 723,54
Peněžní prostředky uložené k 31.12.1996 600 000,00
Nákup certifikátu z úroků  
   a z vybraných peněz z účtu  
     
Peněžní prostředky celkem  
  (ř. 15 + 16 + 17 + 18) 683 723,54
Příjmy za rok 367 676,00
Výdaje za rok 369 470,00
Schodek -, přírůstek + + 1 794,00
   
Pokrytí schodku úroky + 9 000,00
     
Konečný schodek -, přírůstek +  
  (ř. 19 - 4) + 7 206,00

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

 

   

    « Zpět