Hospodaření v roce 1994


Přehled hospodaření za rok 1994.

 

 zobrazit tabulku na celou obrazovku

 

 

 

Počáteční zůstatek k 1.1.1994

           stav na účtě

           peněžní ústav

 

celkem k 1.1.1994

 

                         69 043, 24

                       500 000,-

   -------------------------------------

                       565 747,24

Příjmy - podniky

- důchodci

 

 

                       134 000,-

                         96 280,-

   --------------------------------------

                       230 280,-

Příjem úroků na účet

                         28 005,-

                         14 827,80

   --------------------------------------

                         42 832,80

 Výplata - podpora

  - poplatky

 

 

                       263 500,-

                            4 285,90

   --------------------------------------

                        267 785,90

Stav účtu k 31.12.1994

Peněžní prostředky uložené

 

 

Celkem k 31.12.1994

                          74 370,14

                          80 000,-

                        450 000,-

   ---------------------------------------

                        604 370,14

Příjmy za rok 1994

Výdaje za rok 1994

                        230 280,-

                        267 785,90

Ztráta

                          37 505,90

Pokrytí ztráty úroky za rok 1994

                          64 827,80

                          11 301,-

   ----------------------------------------

                          76 128,80

Zisk za rok 1994

                          38 622,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

   V Praze dne 23.1.1995

 

   Bušta Emil

   Rambousková Hana

 

 

      zde máte možnost stáhnout a otevřít původní dokument - Informace.doc

 

 

   « Zpět