Něco z historie


Když byl náš podnik mladý – tzv. Elektrické podniky Královského města Prahy, měl málo zaměstnanců.

Všichni se navzájem znali. Byli to kamarádi, přátelé a pojila je solidárnost, která se projevovala zejména v době, kdy lidský život končí.

Chtěli skutkem vyjádřit pozůstalé rodině vztah k zemřelému. A tak uspořádali sbírku – nejdříve do „čepice“ a jak se podnik rozrůstal vytvořili Úmrtní fond, do kterého všichni přispívali stejnou částkou a stanovili také částku výpomoci při úmrtí.

Fond přestál období po 1. světové válce, tj. období  Československé republiky, Protektorát i první léta osvobození. Takřka ale nepřežil léta totality. Už první léta totality zdevastovala fondy a jejich stamilionové částky byly zkonfiskovány. Začínalo se prakticky po finanční stránce od nuly.

Ještě v roce 1973 kdy jsem přišel do podniku DP, byla mě částka na fond automaticky srážena. Po tomto období už začíná stagnace tím, že není povinnost platit fond a tak jej spousta přestala platit. Byl vyvolán, hlavně u mladých zaměstnanců, nezájem a členskou základnu nechat postupně samovolně zaniknout.

Tento fakt ještě podporuje situace v roce 1992, kdy se o fond staral odborový výbor ED a na shromáždění se mluvilo o zrušení fondu. V této době bylo konstatováno, že administrativní a evidenční činnost je také před zhroucením. Výbor fondu se nescházel, o ničem nerozhodoval, nic nebylo řízeno, tedy vše před kolapsem.

V této době a hlavně v roce 1993 a 1994 postavili fond na nohy pan Lebeda a Jeníček. Investovali peníze do bankovních certifikátů, zajistili administrativu, evidenci a sponzory.

Tak to je asi tak z historie.

 

Vznik fondu se datuje rokem 1922 s tím, že fond byl založen jako svépomocná akce závodního výboru v roce 1922.

Už v roce 1937 bylo konstatováno, že můžeme směle tvrditi, že fond koná své blahodárné poslání a že jest v přemnohých případech velmi značnou výpomocí pro pozůstalé.

Toto bylo konstatováno v „Příručce pro zaměstnance Elektrických podniků hlavního města Prahy o některých jejich řádných i mimořádných právech a výhodách“, v listopadu 1937.

Bylo také řečeno v příručce, že jmění a správu fondu spravuje komise ze závodního výboru a vedoucí již celá léta jest p.v. ředitel Hřebíček z Ú16.